27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
FELAH GRUBUNUN ÇALIŞMA ESASLARI

   Neden Medhal İlmî Araştırmalar? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun bir şekilde kamu hukukuna aykırılık gözetmeden Adil Düzen'e göre işleyen tek kurum bu dernektir.

   Peki Adil Düzen'e göre işleyiş nasıl olur? Adil Düzen'e göre işleyen bir derneğin en önemli özelliği birincisi dernek tüzüğünde geçen dayanışma ortaklıklarının kurulması ve ikinci olarakta hakemlik müessesesidir. Buna göre kurulan dayanışma ortakllığının temsilcisi yönetrim kurulunda söz hakkına sahip olur. Ve o grupta çalışmak istediği saatleri söyler ve o saat süresince derneğin belirlenen mekanında onlar çalışırlar, toplantılarını yaparlar çalışmalara kimse karışamaz ve genel prensiplere (başta saydığımız) aykırı olmayan hiçbir çalışmaya da yasaklık getirilemez. Dernek içinde çıkan nizalar tarafların dernek hakemler kurulundan dilediğini seçtiği hakemler nezdinde çözülür. Her dayanışma ortaklığının kendi kuralları vardır. Bizim kurallarımız.

   Felah Grubu'nun amacı yeni bir dünyaya açılan yolda dini, ilmi, siyaseti ve iktisadı birbirinin üstüne örtü yapmamak ve bunları güç ekseninden alıp hak eksenine oturtmak için metodlara yönelik çalışmalar yapmaktır.

   Grubun başkanlık seçimi çoğunluk demokrasisiyle veya güçlü olanın başta olmasıyla değil, matematiksel karar alma mekanizması olan sıralama usuluyle seçilir.

   Seçim müddeti otokontrol maksatlı grubun kendisini hesaba çekebilmesi için 6 ayda birdir.

   Ders esnasında ve o gün içerisinde ki görülecek hizmeti ve derneğin sorumlusunu belirlemek ise nöbetçilik sistemiyle sağlanır haftada bir nöbetçi değişir.

   Grubun kendi çalışmalarını anlatmak için aylık olarak dernek içerisinde olduğumuzu ama bizim kendi grubumuzla yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatan tebliğ(ulaştırma) maksatlı bir yayın çıkarmak.

   Grubun maddi ihtiyaçları tamamen ekbin kendi içerisinde kendi yönetim kurulundan topladığı aidatlarla karşılanır.

   Grup hiçbir siyasî, dinî, ekonomik bir organizasyona bağlı değildir. Hatta Medhal'in bile bir alt kuruluşu değildir. Sadece Medhalde çalışan şu an bir üniversiteliler ekibidir.

   Grup kararları ittifakla alınır. 

   Yukarıda saydığımız tüm kurallar ekibin kendince üzerinde icma' sağladığı kararlardır. Felah ekibi bize yeni bir dünya vadetmiyor. Adından da anlaşılacağı üzere kahrolmuş bir dünyayı hemen kurtaracağını iddia etmiyor sadece ve sadece kendi ruhumuzu yeniden yaratacağımız ve kendi kurtuluşumuzu sağlayacağımıza inanıyor. Ve kendi içlerinde kuracakları mikro bir sistemle dünyaya makro önerilerde bulunmayı hedefliyor. Bugünki dünyanın sorununun kişisel ya da sadece maneviyatta biten maneviyatçılar gibi değil ya da tamamen ekopolitik olduğunu ortaya atan materyalistler gibi değil adının da ifade ettiği anlamda her ikisinde olduğunu yani bir sistem sorununun olduğunu savunuyor. Zira bugün dünyada düne göre daha fazla samimi ve yardımsıever insanlar var. Ama daha büyük bir sıkıntı ve çilede gözardı edilemez. Bunun tek sebebi ise merhametin varlığının yettiği zehabıyla adaletin unutulmasıdır. Zira asıl merhamet adalettir şu fani dünyada.

Bu saydığım sebeblerden ötürü biz Felah gençliğinin silahları artık okları ve yayları değil kağıt ve kalem, düşünceleri sadece merhamet değil artık adalet ve kendileri zenginden alıp fakire veren Robin Hood değil haklıya hakkını veren III. Binyılın Robin Hood'larıdır.

Felah Grubu adına Abdulkadir Altınhan