27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Hukuk Tarihi Biterken

Hukuk İlmi Tarihi, Mahmud Es’ad b. Emîn Seydîşehrî, Daru’l-Funün Hukuk Fakültesi Müderrislerinden, Isparta Mebusu, İstanbul – Matbaa-i Amire, 1332.

Hukuk Tarihi başlığı altında yayınlanan yazılar yukarıda tam adı belirtilen, aslı Osmanlıca olan eserden çevrilerek günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. Bu çalışma Dr. Hasan Özket’in editörlüğünde Dr. Bünyamin Demir, Recep Yıldırım, Ahmet Kırtekin,  Mehmet Seyyar, Sedat Aksakal ve Abdulkadir Altınhan tarafından yürütülmüştür. Yakın zamanda basılı hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.

Günümüz dünyasının siyasi ve iktisadi çalkantılarının anlaşılıp barışa evrilmesi için bu çalışmanın bilinçli bir şekilde incelenmesi gerektiğine inanmaktayız. Yeni çalışmalara katkı sağlaması dileğiyle tartışmaya açılmıştır.

Gelecek sayılarda hazine sandığımızın zenginleşmesi ve yeni bölümlerin eklenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. İnşallah bu çalışmalar olgunlaşarak meyve verecektir.

Hayat meşgalesi içinde zamanı durdurup bambaşka bir ufka yelken açmak hiçbir zaman kolay olmuyor. Geçmişte de böyleydi gelecekte de böyle olacaktır. Haftalık olarak yayınlamaya çalıştığımız medhaldergi.com’da zaman zaman yaşanan aksaklıklar bu açıdan mazur görülmelidir.

Çalışmaların hayırlı sonuçlara varması duasıyla…