27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Ulum Gazetesi/Faiz Fi'l İslam

 

NOT: Ali Suavi’nin Ulum gazetesinde yayınlanan “Faiz Fi’l-İslam” başlıklı yazısının metnidir[1]. 1869 da yayınlanan bu metin Dr. Bünyamin Demir tarafından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. Metinde bulunan kırmızı yazılar tarafımızdan eklenmiştir.

 

ULUM GAZETESİ

(zan olunan meblağ) işte 18 misline karip/yakın olan 1790 altın 86 kuruş kamilen tediye etmiş olur. Bu hesapları bilen Yahudiler ve Avrupalılar halkımızı daima sömürmektedir. Bu sebepten faiz-i mürekkep/bileşik faiz hesabını sadeleştirilerek beyan etmeğe işte bu nüshada başladık ve sırasıyla ilerideki numaralar da yazılır. Taki ihvan-ı/kardeşler vatanın can yongasına bir yadigar-i acizi/aciz bir yadigarım kala.

Faiz fi İslam/İslam’da faiz

İslam’da bu meseleye beyana tasaddi için bey’ ve riba ve ayna ve karz birribh/kazandıran kredi  kelimelerini tarif etmek iktiza ediyor.

Ehallallâhu’l-Bey’a ve haramme’r-Riba/Allah alışverişi helal; ribayı haram kıldı.

(Bey’) Mübadeletü’l-Malı bi’l-Mal bi’t-Teradı./Karşılıklı rıza ile malı malla bedellemedir/değiştirmedir.Kema fi’l-Kafi/Kafî adlı eserde olduğu gibi) yani malı mala teradı/karşılıklı rıza ile mübadele etmektir. Bir mübadele mebi’e/satılan mala nazaran dört kısımdır

1)      Mukayeda: Yani Bey’u’l-Aynı bi’l-Ayn. Bir meta’ı meta’ ile mübadele gibi.

2)      Sarf: Bey’u’d-Deyni bi’d-Deyni/Borcun borçla satışı. Yeniden borçlanma.

3)      Selem: Bey’u’d-Deyni bi’l-Ayni/Borcun aynla satışı.

4)      Aksi selem: Bey’u’ l-Ayni bi’d-Deyni/Aynın borçla satışı ki ekser beya’at/satışlar gibi.