27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Kurban Bayramına MEDHAL

 

 

 “Yılda bir kurban keserler halk-ı âlem îd içün/Dem be dem saat be saat men senin kurbanınam.”Fuzûlî

 

Bayram demeden seyran demeden sadece kurbanlıklarımızı değil aynı zamanda emeklerimizi de kurban ettik medhaldergi  ekibi olarak.

İlmî tedrîs etmenin ve malumatı neşr etmenin zamanı olmadığına olan inancımız dem be dem saat be saat bizi bu yola sürükledi her hafta ayrı bir aşk ile, muhabbet ile, cihâd ruhu ile yazılarımızı kaleme alıp rıza-i ilâhiye ermenin gayreti insanlığın derdine deva olmanın çilesi içindeyiz.

 

Bu haftanın medhali yine geleneğini bozmadı.

 

Ekonomi yazılarıyla Dr. Bünyamin DEMİR bize Osmanlı son dönem ve Cumhuriyet yıllarının önemli bir siyasî siması olan bir çok kademelerde görev yapmış Galip Bahtiyar’ın Millî Ticaret Ve Kredi başlıklı yazısını latinize etti. Ve çağımızın büyük sorunları arasında olan “kredi” mes’elesini geçmişten izlerle bize sundu. Tıpkı geçen hafta Ahmet Kırtekin’in Tanzimat Dönemi İstanbul Basınında Kredi mevzusunu sunması gibi.

 

İ’câz’ul-Kur’an gibi önemli bir ilmi veyahut Kelam ilminin ehemmiyetli bir mes’elesini yeniden gündemimize taşıyan ama geçmiş eserlerin aynını değil ahkâmının kendisini değil o eserlerin usulünden ve dilinden giderek güncel bir şekilde masaya yatıran önemli bir isim karşımızda. Bu isim; Türk İlim ve Siyaset hayatının önemli sîmâsı Yük. Müh. Süleyman KARAGÜLLE. Usul-i Fıqh’ın sadece fıkıh literatürüne hüküm çıkaran bir metodoloji değil bir düşünce usulü olduğunu bu yazılarda rahatlıkla göreceğiz.

 

Ve yine hazine sandığından bize her hafta bir zümrüt hediye eden Ahmet KIRTEKİN bu sefer Tanzimat Dönemi İstanbul Basınında Bankalar adlı yazısıyla yine bilinmeyen mücevherlerle karşılaşacağız

gelecek haftanın Medhal’in de  medhaldergi’den incilerle buluşmak ümidiyle.