27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
İnsan

İnsan diğer canlılardan dört hasletle ayrılır.

 1. Birlikte üretip ayrı ayrı tüketirler.
 2. İç içe topluluklar oluştururlar.
 3.  Yarışan grupları oluştururlar. (çoklu sistem, yerel sistem)
 4. Evrimleşen varlıklardır.

Sosyal sorunların sebebi evrimdir.  Yeni aşamaya uyabilmek için yenliklere ihtiyaç vardır. İnkılapçılar yenilik yaparlar. Tutucular direnirler. Direnenler mağlup olurlar ve inkılap gerçekleşir.

 1. Varlık mekânda yer işgal edendir. Ortak mekânda çok varlıklı ayrı varlık oluşur. Özelliği hareket ve titreşimdir. Bunlara özellik diyoruz. Varlıklar iki çeşittir. Canlılar ve cansızlar.
 2. Cansız. Dışarıdan etki etmediğinizde durumu değişmeyen varlıklardır. Durumlarını ve hızlarını korurlar.
 3. Canlılar. Dışarıya etki ederek varlıkları alır kullanır sonra dışarıya atarlar. Kendileri de benzerlerini üretip çoğalırlar. Canlıların dışarıdan madde almasına çalışma, içerde onu kullanmasına yaşama diyoruz.  

4- Dört çeşit canlı vardır.

  1. Birlikte çalışıp birlikte tüketerek yaşayan canlılardır. Bir canlıdaki hücreler böyledir. 
  2. Ayrı ayrı üretip ayrı ayrı tüketen varlıklar vardır. Bir ormandaki ağaçlar böyledir.  
  3. Ayrı ayrı çalışıp ürünleri bölüşerek birlikte yaşayan canlılar vardır. Arılar böyledir.
  4. Birlikte üretip ayrı ayrı çalışan varlıklar vardır. Bunlar insandır. Bunu başarmak için işbölümü yapmak zorundadır. İş bölümü sayesinde birlikte üretirler. Bunun için iki yol bardır
   1. İş verme yolu: Sermaye iş verir. Buna kapitalizm denir. Yöneticiler iş verir. Buna sosyalizm denir. Bu uygarlaşmayı önler.
   2.  İş bulma yolu: Herkes kendisi iş arayıp bulur. Bu öyle bir işdir ki kendisine en çok kazandıran iştir, topluluğa da en çok  yarar sağlayan iştir. Buna çıkar paralelliği diyoruz.  İş bulma sorunu ancak böyle bir hukuki düzen oluşursa çözülür. Kendisi için çalışırken topluluğun da yarına olan işi yapmış olur. 

 Bu sorun işçilik dönemi sorunudur.  Kapitalizm de sosyalizm de çözememiştir. Karma denemeler de başarılı olamamıştır.
Adil Düzen bu sorunu çözdüğünü iddia eder. Bu kitap bu iddianın ispatından ibarettir
Sorun halka verilecek sipariş kredisi ve çalışma kredisi ile çözülecektir.

Aileler çocuk büyütme ortaklığıdır. Küçükler ailede doğup büyürler. Olgunlaşınca kendileri aile kurarlar. Yaşlanınca da çocukları onlara bakarlar.
Anne babası olmayan küçükler, çocukları olmayan yaşlılar yakınlarının ailesine katılırlar. Topluluk bunlara mali destek verir.
Aşirette ocak içinde yaşarlar. Su, elektrik, beslenme ve temizlik hizmetleri ortaklaşa giderilir. Buralar tüketim yererlidir.