27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Ekonomi Biliminde İnsan

Tarih boyunca insanoğlu en mühim arayışını kendi varlığı üzerinde geçirmiştir. Her daim kendini sorgulamış ve çeşitli biçimlerde kendini belli kalıplara sokmuştur. Biyolojik olarak birçok evrim basamağını aşan insanoğlu bugün sosyolojik basamakta ne aşamadadır. Zira bu varlık son üçyüz senedir, homomoralis,homopoliticus,homoekonomikus ve hatta homoscıens diyede kendini tesmöiye etmiş yani ya kendisini ahlaka ya siyasete ya hukuka ya da bilime yüklemiştir.

Fakat insanoğlu bundan da öte hukui bir varlıktır. Zira bir insan sabah uyanır işine gider kollektif bir üretim gerçekleştirir, payını alır ve evde tüketir. İşte insan burada yaptığı anlaşmalar sayesinde aslında varlığını sürdürür. Bu sebeble paylaşımın ve hukukun insanda diğerlerinden daha üst bir tanımlama olduğu kanaatindeyiz. Bunu kısa ve öz ifadeyle üstte ki tablonun ilk kısmı ile anlatırız. İnsan; birlikte üreten ayrı ayrı ayrı tüketen bir varlıktır.

İnsan bu tüketim esnasında diğer varlıklarda olduğu gibi bir yarış içerisindedir. Zaten tüm varlıklar tüketim noktasında besin zinciriyle ve mükemmel bir doğal dengeyle muhataptırlar. Örnek kabilinden şunu diyebiliriz. Koyun ot yer kurt ise koyn yer. Koyun sayısı arttıkça ot sayısı azalır. Ot azalınca haliyle koyunlar zayıflaşır cılız kalır ve kurtlara yem olur. Koyunların sayısı azalır ve ters orantılı vaziyette ot sayısı artar bu sefer koyunlar az olduğu için kurtlar yem bulamaz. Kurtlar zayıflar otlar artar koyunlar çoğalır ve döngü böyle devam eder. Fakat bu döngüde bir yarış yarışta ise savaş içerisinde süren bir yarış hakimdir. Savaşmak asıl ve öz itibariyle hayvana özgüdür. Daha da doğru ifadelendirecek olursak savaş içgüdülerden hayvansal duygulardan doğar. İnsan da ise durum biraz daha farklıdır. Zira insanın insanı yemesi avlaması düşünülemez. Fakat insan da emekleriüzerinden emeklerinin ortaya koyduğu ürün üzerinden birbirlerine meydan okumalar savaşlar ortaya çıkar. Fakat islam insanların savaşla yarışlarına değil barış içerisinde yarışmalarına ehemmiyet verir. Zira ortaklık sisteminin ve üründen verilecek olan pay belli çalışma saatine, ehliyetine, bilgisine ve dikkatine göre verilir. Bu kriterler gözönüne tutulamayan