27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Üretim ve Bölüşüm

Eski Firmalar

Yeni Firmalar

 

Sabit Giderler:Bugün işletmenin, üretse de üretmese de harcamak zorunda olduğu sabit giderleri vardır. Bunlar dört tanedir.

a) Kiralar: Tesisin kirasını devamlı ödemektedir. Tesisler de faizle inşa edilmiştir. Yani kira faizlerini ödemektedir.

b) Ücretler: Üretim olsa da olmasa da ücretler ödenmektedir. İş olmadığı zaman da işçisini çıkaramadığı için devamlı gider olmaktadır.

c) Faizler: Hammadde almıştır. Onun için bankadan sermaye olarak kredi almıştır. Yahut işçiye ücret ödemiştir. Ona da izin vermektedir. Üretim olmasa da bunlar harcanmaktadır.

d) Vergi: Ülkemizde gelir vergisi olduğu için kiradan, ücretten, faizden vergi alınmaktadır. Bunlar üretim olmadan alınan vergilerdir.

Üretim giderleri: Üretimin yapılması için hammadde satın alınmaktadır. Bedel ödenmektedir. Ama bu üretim miktarı ile orantılıdır. Harcanan enerji de üretim miktarı ile orantılıdır.

Gelirler: Sabit gelirler yoktur. Satılan miktar kadar gelir vardır. Satıldığı kadar üretileceği için gelirler satılan miktarın fiyatla çarpımına eşittir. Gelirler sıfırdan başlar ve satılan miktar la orantılı olarak artar. Öyle bir miktar vardır ki orada gelirler giderlere eşir olur. Bundan az üreten firmalar zararda olur. Üretim yapmazlar durdururlar. Bundan yeteri kadar fazla üreten firmalar üretime devam ederler ve yaşarlar.

Seerbest Rekabet: Ne kadar fazla üretirseniz karınız o kadar fazla olur. Aynı karla yetinirseniz daha çok satarsınız. Sizden az üreten firmayı iflas edersiniz. Bu böyle devam edince bütün firmalar elenir. Marx’in dediği sosyalizme gider. Tekel oluşur.

Rekabetin korunması: Merkez bankası, firmaların sayısını 10 ile 20 arasında tutmak ister. Bunun için elinde iki imkanı vardır.

a) İnşaat faizlerini düşürür, carı harcama faizlerini yükseltir.  Böylece sabit masraflar azalarak daha aşağı seviyede asgari üretim haddi oluşur. Yahut aksini yapar daha yukarıya çıkarır.

b) Mamulün satış fiyatlarını düşürür veya yükseltir. Yükseltince küçük sermaye de kazanmaya başlar. Düşürürse küçük sermayeler elenir.

Eğer firmaların sayısı 10’dan aşağı olursa inşaat kredisini düşürür. Fiyatları yükseltir. Eğer firmanın sayısı 20’den fazla olursa bu sefer inşaat kredisini yükseltir. Fiyatları düşürür. Böylece firma sayısını daima 10 ile 20 arasında tutar ve dengeyi böylece korur.

Bu sistemin mahzurları şunlardır:

a) Bu sitemde merkezi yönetim vardır. Merkezi yönetimde bir kişi düşünür bin kişi iş yapar. Bu da zihinsel gücün israfıdır.

b) Bu sistemde kar maksimize edildiği için üretim yarıya düşer ve % 50 işsizlikte denge oluşur.

c) Bu sistemde adil bölüşme olmaz nakıs istihdamda denge oluşur. Yarısı sefahatte yarısı sefillikte olur.

d) Bu sistemde arz ve talep kanunları çalışmadığı için üretim ve tüketim arasında denge sağlanamaz. Bazı mallar satılmaz, çürür. Bazı mallar ise kan pahasında olur veya kuyruklar oluşur.

ADİL DÜZEN’de üretim:

1)  Kira cirodan pay olarak verileceği için sabit gider değildir.

2) Ücret üretimden pay olarak verileceği için sabit gider değildir.

3) Kar da cirodan tahakkuk edeceği için sabit gider değildir.

4) Devlet gelir vergisi aldığından geldiği kadar vergi verileceği için sabit vergi yoktur.

 

 

1- Kooperatif kuruluyor. Akevler İstanbul Konut Yapı Kooperatifi

2- İki yazıhane, bir işyeri satın alıyor. Bir dairenin kirasına sahip oluyor. Bir araba satın alacak sermayesi vardır.

3- Muhasebe çalışması bittiği taktirde 25 000 sermaye taahhüt ediliyor.

4- Bir ayakkabılık inşaatı atölyesi tesis ediliyor. İş yeri oluşturuluyor.

Başlangıçta:

1) Dükkan ve lojman kirası alınmayacak

2) Sadece benzin parası alınacak, nakliye kirası alınmayacak.

3) Sermayeye kar verilmeyecek.

4) Kooperatif payı da alınmayacak.

Anlaşma Yapacaklarımız:

1) Karı kocaya dükkan ciro ile kiraya verilecek. Evde oturacaklar, dükkanı 18 saat açık tutacaklar.

2) Araba bir ortağa kiraya verilecek. Biz araba kirasını istemeyeceğiz. O da şoförlük kirasını istemeyecek.  Yapabilirsek dolapları evlere teslim edecek.

3) Nakliyeci de olabilir, tüccar ortaklarla anlaşacağız. Sipariş ettiğimiz malları getirdiği taktirde hemen kendisine ödeme yapılacaktır.

4) Para ile alışveriş yapmak isteyenler, bakkalların fiyatı ile alacaklardır. Semt senedi ile alış veriş yapanlara maliyetimizle vereceğiz. Süper marketlerden de ucuz olabilir.