27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Ekonomi - İnsan ve Paylaşım

İNSAN

1)İnsan birlikte çalışıp ayrı ayrı tüketen varlıktır.
2)İnsanlar, aile içinde doğar, büyür, yaşar ve ölürler.
3) Aile içinde yaşayanların bir kısmı çalışır, hepsi birden yaşarlar.
4) Ekonomide aile çalışanları üreten yerdir.

Çalışmayanlar

1) Ailede geçinen anne baba, karı koca ve çocuklardır.
2)Aileleri olmayanlar da ailelere katılırlar.
3)Çalışmadığı halde katılanlar kendi paylarını da yanında bulundukları aileye katarlar
4) Çalışmayanlar da dört gruptur. Bunlar çalışmadan yeryüzündeki kira paylarını alırlar. Çalışma kredisini almazlar. Pay önce dörde ayrılır, sonra kendi aralarında kurallar içinde bölüşürler.
a) Yetimler. Babaları ölen kimselerdir. Yeryüzü kira paylarını alırlar ve aileleri içinde yaşarlar. Anneleri olmayan başka ailelere katılırlar. Doğuştan sakat olanlar da yetimler arasındadırlar.
b) Yaşlılar, çalışmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile sonradan hasta olanlar, çalışma kredisini almazlar ve yeryüzü kirasından paylarını alırlar.
c) İş bulamadıkları için iş yapmayanlar, işyerine gelirler ve para ile satılmayan işleri yaparlar ve yeryüzü kira payından pay alırlar. Bunlar da çalışma kredisini almazlar
d) İş buldukları halde çalışmak istemeyen, evde oturan kimselere de Yeryüzü kira payı verilir. Bunlar da çalışma kredisini almazlar. Çalışma işyerine de gelmezler.

Çalışanlar.
Çalışanlar iki gruba ayrılırlar. Bunlar üretim yaparlar. Yeryüzü kira payını verdikten sonra kalanı kendileri alır ailelerine götürüp harcarlar. Üretenler ve destekleyenler.
Destekleyenler
1- Destekleyenler. Bunlar üretim için gerekli işler yaparlar. Ne var ki bunlarla üretim olmaz. Bunlar üretimin şartlarını yerine getirirler. Bunlar yaptıkları işlere göre değil sorumluluklarına göre pay alırlar. Bunlar dört çeşittir.
a) Kamu görevi. Bunlar genel güvenlik sağlarlar, silahlı güç oluştururlar. Kamu yetkilerini kullanırlar. Halk bunların karalarına uymak zorundadır. Uymayanlar zorla uydurulurlar
b) Genel Hizmet, ortak işlerdir. İşletmelere ve kişilere yapılır. Burada hizmet verenler, hizmet alanların emrindedir. Son söz hizmet alanındır.
c) Bakım. Tesis ve makinelerin ayarlanması, tamiri, bakımı ve yenilenmesi bunlar tarafından yapılır. Tesis veya makinelerin yaptığı üretimden yapanlar pay alır.
d) Özel hizmet. Berberlik gibi üretim dışı insanlara verilen hizmetlerdir.
2- Üretenler. Bunlar verdikleri emek kadar ürün alan kimselerdir. Üretimin illeti yani genel anlamda sebebidirler. Bunlar paylarını emekleri ile orantılı alırlar. Bunlar da dört gruptur.
a) Tarım işletmelerinde çalışanlar. Burada ana araç topraktır. Üretimin ayağına gidilir. Hizmet evrilir, canlı kedisi üretir. Ürün verilen emekle orantılı değildir. Her tarlanın üretim şekli farklıdır. Küçük işletmelerle işletilebilir. Bunlar halka verilen sipariş kredileriyle aldıkları siparişleri yaparlar. Fiyatlar siparişteki pazarlamalarla belirlenir. Buğday parası kullanılır Bucaklarda organize edilir
b) Sanayi işletmelerinde çalışanlar. Burada ana araç tesislerdir. İmalathanedir. Üretim merkezde yapılır, kolay üretilir. Ürün verilen emekle orantılıdır. Orta işletmelerle işletilir. Stoklardaki ambarlara verilen mal kredisi ile işletir, Stoklara göre fiyatlandırılır. Demir parası kullanılır, illerde organize edilir
c) İnşaat İşletmelerinde çalışırlar. Artık emek değerlendirilir. Ücret ve fiyatlar sabittir. İmar yaparlar. İmar, bir kimsenin bir saatte yapabildiği üretimi artırmak için yapılanlardır. Çalışma kredisiyle düzenlenir. Ülkenin toprak parası ile düzenlenir.
d) Ticari işletmelerinde çalışırlar. Halkın ihtiyaçlarını tespit ederler, işletmelerin yapacakları işleri belirlerler. Bunu fiyat ve ücret mekanizması ile sağlarlar. Bucak, il ülke ve insanlık tüccarları vardır. Bucakta üretilenler alınır ve tüketilenler satılır, ilde ürünlerin vasıfları tespit edilerek etiketlenir. Bölgelerde mallar tasnif edilerek diğer bölgelere sevk edilir. Bölgelerde toptan, ilçelerde perakende mağazaları vardır. Semtlerde bakkal vardır. İnsanlıkta elektronik marketler bulunur.

BÖLÜŞME
Aile: evliliğe dayanır. Evlilik emek üretme birliğidir. Anne hizmet yapar, baba nafaka temin eder. Aileye genel hizmet verilir ve özel hizmet verilir. Kamu Görevinden yararlanırlar. Üründen pay verilmez. Üründen pay ailede nafaka sorumlusuna verilir.
Sipariş kredisi. Aile sorumlusuna sipariş kredisi verilir. Bu kredi ailede yaşayanlar sayısıncadır. Yılbaşında sipariş kredisi verilir. Hafta hafta siparişlerini teslim alıp yaşarlar. Ödeme aile sorumlusu tarafından yapılır.
Çalışma Kredisi: Kadın erkek her çalışana çalışma kredisi verilir. Üretimde çalışanlar ürettikleri nispette paylarını alırlar, destekte çalışanlar sorumluluklarına göre ortak üretimden paylarını alırlar. Kredilerini kapatıyorlar. İstedikleri işletmelerde çalışırlar, işletme borçlanır onlar paylarını almış olur.
Ham Madde kredisi: Çalışana ham madde kredisi de verilir. Bu krediyi çalıştırdığı işletmeye kullandırır. İşletme ham madde alır veya sipariş verir. Bu krediyle bedeli ödenir. Ham madde kredisi kadına verilmez, erkeğe verilir. Aile fertleri sayısınca verilir. Faizsiz olan bu kredinin getirisi böylece aileye aktarılmış olur.
Kredinin Kapatılması: Kredi ürün satılınca kapatılır, faizsizdir. Sadece kredisi düşürülür. Cari değerle hakemler kararı ile kredi kadar ürünün kısmına el konabilir.
Bunun dışında hiçbir suretle icra konamaz.

ÜRÜNÜN BÖLÜŞÜLMESİ
Elde edilen ürün üçe bölünecektir. Üreticiler, destekleyenler, çalışmayanlar.
Çalışmayanların payı çalışanların yarısı olacaktır.
a) Üretenlerin payı beşte 2’dir. Çalışan almaktadır. Yani Emeğin payı %40’tır.
1- Tarımda, Su, İlaç, Gübre, ortak tarım makineleri kamuca karşılanmaktadır. Buna karşılık ürünün beşte biri alınmaktadır. Tarım alanlarında yan sanayi kurulmakta, boş zamanlar burada değerlendirilmektedir.
2- Sanayi üretimi en kolay üretimdir. Genel hizmetten en çok sanayi yararlanmaktadır. Bunun için de beşte bir ayrılmaktadır. Sanayi üretiminde planlama yoktur. Fiyatlar stoklarla belirlenir. Arz ve talep kanunları burada çalışır.
3- İnşaat üretimi sanayi üretimine arz ve talep kanunları çalışmaz. Yer değiştirmez, hemen arz edilemez, Parça parça alınamaz, planlama zorunludur..
İhale yüzdesiyle arz ve talep korunur. İşçi bulana malzemesiyle birlikte kredi verilir. Hisse senetleri satılabilir. Yararlanma ve işletme mülkiyetleri ayrı ayrıdır.
4- Ticaret. Üreticiden tüketiciye ulaştıran işletmelerdir. Ucuz alıp pahalı satmaya dayanan mekanizmadır. Mal kazanılmalıdır. Para kazanılmalıdır. Siparişle satılır, veresiye satılmaz. Kar zarar karşılığıdır. Sermaye vergisi alınır, kardan vergi alınmaz.
a) Tüccara buğday parsı verilir. Yılda %2,5 vergi alınır. Vergiyi mal olarak da ödeyebilir.
b) Malzeme satıcısına demir parası kredi olarak verilir, % 2,5 vergi alınır. Sanayi mallarını alıp satar.
c) Komisyonculara toprak parsı kredi olarak verilir. Taşınmazlar alırlar ve satarlar. Vergi alınmaz. Komisyon parasını devlet enflasyon yaparak kapatır.
d) Tüccar diğer senetleri rehin bırakarak altın parasını kredi olarak alabilir.