27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
İnsan ve Paylaşım

İş yerinde gerçekleşen üretim aile içinde tüketilir. Aile tüketimin merkezidir. Üretimin gerçekleşebilmesi destek hizmetleri olmadan mümkün değildir. Buna göre destek hizmetleri üretimin şartıdır diyebiliriz. Üreticilerde çalışarak üretimin illetini yerine getirirler. Böylece üretimin şartı ve illeti yerini bulmuş ve üretim gerçekleşmiş olur. Üretim sanayi, tarım, inşaat ve ticaret olarak dört ana başlık altında sınıflandırılmıştır. Üretimin illeti olan destek hizmetleri de ; genel hizmet, bakım, kamu görevi, özel hizmet olarak dört başlık altında sınıflandırılmıştır.

İnsanların birden fazla meslek sahibi olması esastır. Sanayide çalışan bir kişi aynı zamanda tarımı veya inşaatı bilmesi beklenir.  Tarım toprağa bağımlı bir üretim modeli olduğundan tarlaya gitmek gerecektir. Tarım sanayiden temelde bu faktörle ayrılır. Tarımsal üretim bir canlı olarak değerlendirilmelidir.  Bu yüzden tarımsal ürünlerin meydana gelmesinde emek tek faktör değildir diyebiliriz. Emeğin yanında bir çok faktör ürün miktarını ve verimini etkiler. Havaların istenilen sıcaklık aralığında seyretmemesi, sulama imkanlarından yeterince faydalanılamaması gibi mevsimsel faktörler bunlara örnek olarak sayılabilir. Bu bağlamda tarım emeğe tâbi değildir diyebiliriz.

Sanayi ise daha ölçülebilir bir üretim modelidir . Sanayi üretiminde emek üretim miktarını doğrudan etkiler. Sanayi üretiminde ürüne hakimiyet varıdır ve ürün standardizasyonu mümkündür. Tarımda ise standardizasyon mümkün değildir. Tarımda özel bilgiye ihtiyaç vardır. Tarım da sanayileşme ancak aile ekonomisi ile mümkün olabilir.

Çalışanların yanında çalışmayanlarda mevcuttur. Bunlarda kendi içinde ; çalışmayanlar, işsizler, yaşlılar ve küçükler olarak dört gruba ayrılmıştır. Çalışmayanlar ile işsizler arasındaki fark işsizlerin iş aramasıdır.

Anne babası olmayan çocuklar “Küçükler” olarak tanımlanmıştır. Küçüklerin bakımını üstlenen ailelere bir pay verilir. Kendilerinin bakımı ile ilgilenen çocukları olmayan kişiler “Yaşlılar” şeklinde ile tanımlanmıştır. Yaşlıların bakımı ile ilgilenen kişilere de ayrıca  pay verilir.

Engellilerin sınıflandırması ise engellerinin durumu ile bağlantılıdır. Eğer bir insan doğuştan engelli ise “Küçükler” sınıfında tanımlanır. Engel doğumdan sonra meydana gelmiş ise kişi “Yaşlılar” statüsünde değerlendirilir ve buna göre pay alır.