27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Müsbet İlim ve Kuran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                        

 51/وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)

 

Tezekkür ederseniz diye her şeyden ikişer çift yarattık.

1.      Hayvanların çift olduklarından bahsederken isneyn kelimesini getirmektedir. Burada getirmemektir. Burada kast edilen ikili çift değil iki çifttir yanı dörttür. Her şey dörtlü yaratılmıştır.

2.      Bizim anlamamız için dörtlü çift yaratılmıştır.  İnsan DNA’lardan oluşmuştur çekirdek asidini içerir. Dördün beş katı yanı yirmi azotlu asit vardır. Beynimizde 0 ve 1 den oluşan bilgisayar vardır.

3.      Allah kâinatı bizim için yarattı ve bizim onu anlayacağımız şekilde yarattı.  Bilgisayarlar ancak ikili çalışabilmektedir. Beynimizde bilgisayardır. O halde kâinat ikili değil de üçlü yaratılsaydı bizim beynimiz onu anlayamayacaktı.

4.      Kuran’ın bu ayeti bugün müspet ilimle tespit edilen gerçekleri en veciz şekilde ifade etmiştir.

Bu ayetin kelimelerine bakalım. 8 kelime vardır. خَلَقْنَا  ve تَذَكَّرُونَ  fiildir. شَيْءٍ  ve زَوْجَيْنِ  isimdir. وَile مِنْharftir, كُلِّ  ve لَعَلَّكُمْ  ise dire iki kelimedir. 2+2+2+2=8 زَوْجَيْنِ iifade eder. Bu ayet öyle tertip edilmiştir.

 

Şimdi Harflere bakalım;

10+5+5+6+7=33                                            وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

مدية

مجهورة

بينية

مجهورة

شديدة

مهموسة

رخوية

مهموسة

شديدة

مجهورة شديدة

 

 

 

Gع1

Xح

Hه

Eء1

من الحلق الاسفل

 

 

غ

خ1

ك4

Qق1

من الحلق الاوسط

Iى

 

Yي2

 

 

Cج1

من الحلقوم

 

 

ض

Şش1

 

 

من الحنك الاقصى

 

Rر1

ظ

Öص

 

Oط

من الحنك

 

Lل6

Zز1

Sس

ت1

Dد

من الحنك الاسنان

Aا1

Nن5

Üذ1

Çث

 

 

من بين الاسنان

Uو1

Mم2

Vو2

Fف

 

Bب

من بين الشفتين

 

( (G+P)+ (Q+C) +(4K+ +2Y+A+U) +(2M+2V)+ (1R+5N+6R)+Z+Ü+Ş+T)

[(2+2)+4] + [((2+(1+1))+(2+2)] [((1+5)+6)(+1+1)+1(1+1)}= (8+8+8+8)

Ayette 33 harf vardır. “E” bunun eşi yoktur. Kıraatlere bakmamız gerekir “E” harfinin okunmadığı kıraat oıladır. ŞeYİn kelimesi ŞeYin olarak okumaktadır. bununla beraber 33 sayısı insan nominal ömrünün üçte biridir. Güneş yılı ile ay yılı da 33 senede bir 1 sene fazlası ile birleşir.

Bu hafta bu ayeti açıkladık gelecek hafta ise kâinatın en küçük parçacıkların ayeti ile birlikte bahsedeceğiz.

 

 

+J

-j

 

j

-

+

 

-j

+

-

 

 

q+Jm

q-jm

-q+jm

-q-jm

 q+jm

 q^2-m^2+j2qm

q^2+m^2

-q^2-m^2

-q^2+m^2-2jqm

 q-jm

 q^2+m^2

q^2-m^2-2jqm

-q^2+m^2+2jqm

-q^2-m^2

-q+jm

-q^2-m^2

-q^2+m^2+jqm

 q^2-m^2-2jqm

 q^2+m^2

-q-jm

-q^2+m^2-2jqm

-q^2-m^2

 q^2+m^2

 q^2-m^2+j2qm