27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
İşsizliğin çözümü (soru-cevap)

İşsizliğin kaynağı işçilik sistemidir. Çözümü ortaklık işletmeleridir.

1.       Kaç çeşit üretim işletmesi vardır?

Dört çeşit üretim işletmesi, vardır. Tarım, sanayi, inşaat ve Ticari işletmeler.

2.       Tarım işletmesi nedir?

Tarım işletmesinin ana kaynağı tarladır.

3.       Özellikleri nelerdir?

Ayağına gideceksin, sana gelmez. Canlı kendisi üreteceksin sen yalnız hizmet edersin, Verim doğa şartlarına tabidir, işçilik hesaplanamaz. Her tarla için özel bilgiye gerek vardır.

4.       Tarım işleri zorunlu mudur?

Temel işletme tarımdır. Beslenmeden yaşamak mümkün değildir.

5.       Yalnız tarım işletmeleri mi geçerlidir?

Tarım üretimi ne az ne de fazla olmalıdır. Fazlası çürür gider.

6.       Batı tarım sorunun çözmüş müdür?

Batı sanayiyi çözmüştür. Tarımı çözmemiştir.

7.       Neden?

Tarım merkezi işçilik sistemi ile çözülemez. Oysa tekel yalnız merkezi işletmeleri işletebilir.

8.       Adil düzende tarım nasıl çözülür?

Aile işletmesi, genel hizmet desteği, Ek sanayi işletmesi ve işletme mülkiyeti esasları ile çözülür.

9.       Aile işletmesi ne demektir?

Tarlanın başında karı, koca, yaşlı, çocuk birlikte çalışırlar. Ancak başarılır.

10.   Bunun ne yararı vardır?

Bilgi, görerek yaşayarak çocuklara intikal eder. Ortak çalışma ile sorunlar aşılır.

11.   Genel hizmet desteği niçin gerek?

Küçük işletmeler genel hizmeti kendileri sağlayamaz. Gelişme olmaz.

12.   Genel hizmet nelerdir?

Evrak, zimmet, envanter ve demirbaş kayıtları. İlmi, mesleki ahlaki ve siyasi eğitim ve dayanışma, yakığ, araştırma, ambar ve kasa işleri. Basın, yayın ulaşım ve haberleşme işleri. Planlama, sağlık, bakım, hakemlik ve noter, kontrol, soruşturma ve hakemler.

13.   Kaç çeşit dayanışma vardır?

Dört çeşit dayanışma vardır. İlmi, mesleki ahlaki ve siyasi dayanışma.

14.   İşçi dayanışma neyin dayanışmasıdır?

Bilgisizlikten doğan zararı tazmin eder.

15.   Ahlaki dayanışma ne dayanışmasıdır?

İhmalden doğan zararları tazmin eder.

16.   Mesleki dayanışma ne dayanışmasıdır?

Beceriksizlikten doğan zararları tazmin eder.

17.   Siyasi dayanışma ne dayanışmasıdır?

İhmalden doğan zararları tazmin eder.

18.   Ham madde ne demektir?

İşletmeye dışarıdan gelen mallara ham madde denir.

19.   Ham maddeyi işletmeye kim getirir?

İşletme tüccarları getirir.

20.   Hangi değerle getirir?

Ambar stokuna göre getirir.

21.   Ambar stoku ne demektir?

Madenin yerinde olan miktardır.

22.   Maddenin yeri ne demektir?

İşletmeye her eşya için yer ayrılır. Ona eşyanın yeri denir.

23.   Bu yerler ve miktarlar kim tarafından tespit edilir?

İşletme akış planlaması tespit eder.

24.   Akış planlaması ne demektir?

Giren tüm ham maddelerin girdikleri ambarlar, işletme tezgahları, ara ambarlar ve mamul ambarlardaki uerelri belirleyen planlardır.

25.   Akış planlamasını kim yapar?

Kooperatif planlamayı yapar.

26.   Planlama nasıl olgunlaşır?

Tüccar piyasanın talebini öğrenir. İmalatçıya iletir. İmalatçı planlamayı iletir. Oluşur ve gelişir.

27.   Planlamada ne belirlenir?

Başlangıç stoku SGri stok ve ZAnı stok seviyeleri ile bu seviyeye göre fiyatlar tespit edilir. Fiyatların değişme formülleri belirlenir.

28.   Stok nasıl değişir?

Ambara koyanlar ambardan çekenlere göre değişir.

29.   Nasıl artar ve eksilir?

Stok artarsa fiyatlar düşer. Stok yükselirse fiyatlar azalır.

30.   Fiyatları kim hesaplar?

Bilgisayar hesaplar.

31.   Formüller değiştirilmez mi?

Sınırlar dışına çıkıldığında başlangıç değerler değiştirilir.

32.   Kim değiştirir?

Planlama değiştirir.

33.   Tezgahların ayarını kim yapar?

Her tezgahın bakımcısı vardır. Ayarlamaları o yapar.

34.   Bakımcı nerde bulunur?

Dışarıda bulunur, ama semt içinde de bulunur.

35.   Bakımcı ne zaman işler yapar?

Gece ve tatil saatlerinde bu işi yapar.

36.   Bakımcı diğer saatlerde ne iş yapar?

Diğer işler yapar. İki taraftan geliri olur.

37.   Bakımcı başka işler yapabilir mi?

Bakımı aksatmamak üzere başka işler de yapar.

38.   Tezgahlarda kimler çalışır?

Akşamleyin belli saatleri kapatan çalışır.

39.   Tezgaha bakan nasıl pay alır?

Tezgahta yapılan işten birim başına pay alır. Muhasebeye geçirir.

40.   Tezgahta çalışan nasıl pay alır?

Akşamleyin ham madde ambarından fiyatı mamul madde ambarından fiyat öğrenir. Tezgahın da kirasını öğrenir. Karını hesaplar. İnternetten anlaşmaları yapmış olur. Kazanmış olur.

41.   Arada aksama olursa ne yapılır?

Mal azalır fiyat kendiliğinden yükselir.

42.   Aksama durmazsa?

Genel hizmet sorumlusu karar alır saatlik kazançla yaptırır.

43.   Kimlere yaptırır.

Daha çok bakımcılara yaptırır.

44.   Döngü nasıl çalışır?

Mamul maddeye ihtiyaç varsa satılır. Pahalanır. Bu gerisin geriye akseder. Ham madde de pahalanır. Aksi olursa aksı olur.

45.   Bugünkü işletmeden ne farkı vardır?

Adil düzende işletme yavaşlar, hızlanır, İstop etmez. Oysa bugünkü işletmelerde biraz dayanır sonra iflas eder.

46.   Serbest piyasaya etksi nedir?

İşçi en çok kazanacağı işi tercih eder. İşçilikte de serbest rekabet sağlanır.

47.   Serbest rekabetin yararı nedir?

Arz ve talep denkleşir. Yani ne kadar işçi varsa o kadar iş çıkar demektir. İşsiz insan kalmaz.

48.   Ambar stokları nasıl hesaplanır?

Ambar stokları ambarda mevcut olan miktara taahhüt edilenler ilave edilir. Satın alınmış ama teslim edilmemiş olanlar tenzil edilerek hesaplanır.

49.   Siparişlerin etkisi nedir?

Stoklar her hafta için ayrı ayrı hesaplanır. Siparişler ve taahhütler o tarihli stok seviyesini belirler. Ona göre fiyatlanır.

50.   Bunun ne yararı vardır?

Depo edilemeyen mallar da hesanda depo edilmiş olur.

51.   Fiyatlar, ücretler kiralar ne ile ölçülür?

Bütün girdiler ve çıktılar, işletme senedi ile ölçülür.

52.   İşletme sendi ne ile tarif edilir?

İşletmenin bir aqqna mamul malla tarif edilir.

53.   İşletme ana malının senet cinsinden fiyatı değişir mi?

Değişmez. İşletme her zaman onu bire bir vermek zorundadır.

54.   Ya herkes onu isterse?

Diğer malların değerleri düşürülür. Denge böylece sağlanır.

55.   Ana malın stoku ne kadardır?

Ana malın stoku kasadaki işletme senedi stoku ile belirlenir. Sendin para ile olan değerine göre ana mal stoku artar veya eksilir.

56.   Kiralar nasıl ödenir?

Mamuldeki satış üzerinde işletme senedi olarak eklenir.

57.   Vergiler nasıl ödenir?

Malların satışı üzerine belirler. Senet payı olarak eklenir.

58.   Genel hizmet payı ne zaman ödenir?

Mamullerin satış bedellerine genel hizmet payı da eklenir.

59.   Vergi ve sigorta nasıl tahakkuk eder?

İşletme senedi ile tahakkuk eden vergi ve sigorta payı para değeri ile tahakkuk ettirilir.

60.   Sisteme ne nasıl etki eder?

Para azalmış senetler ucuzlamış olur.

61.   İşletme içinde etki eder mi?

Senet mal demektir. Az üretmiş gibi oluyoruz.