27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Yeni Bir Hafta'ya "MEDHAL" inde

 

Medhal

 

 

MedhalDergi bu hafta fıkıh usulü, iktisat tarihi ve basın tarihi konularıyla yayında. 

 

Darulfünün İlahiyat şubesi ikinci sınıfında Musa Kazım Efendi tarafından okutulan Fıkıh Usulü dersinin “Hakikat ve Mecaz” konularını içeren ve öncesi olduğu kesin olan metin Dr. Hasan Özket’in editörlüğünde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Abdulkadir Altınhan tarafından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.

 

Darulfünün İlahiyat şubesinde İsmail Hakkı (İzmirli) tarafından okutulan Fıkıh Usulü dersinin giriş kısmını içeren metin Dr. Hasan Özket tarafından günümüz Türkçesine uyarlanmıştır. 1920 öncesine ait olduğu kesindir. Çalışmada fıkıh usulü özelinde ilimlerin tasnifi tartışmaya açılmıştır. İlimler ve ekoller sınıflandırılmıştır.

 

MedhalDergi’de bir süredir fıkıh usulü ilmine dair metinler yayınlanıyor. Gündeme gelmesi ve kendisinden yararlanılması amaçlanan fıkıh usulü tartışmaları ile beraber ‘İslam Medeniyeti’nin nasıl hayat bulduğu sorusu da cevaplanabilecektir.

 

Öğrenmek, anlamak ve iyi, doğru, güzel, faydalı işler yapabilmek amacıyla yapılan bu çalışmaların sürekli olması ümit ve gayretindeyiz. Düzenli olarak yürütülen bu çalışmalar inşallah gelecekte fıkıh ve içtihat atölyeleri olarak kurumsallaşır ve çalışmalarını profesyonel olarak yürütürler. Özellikle bu noktada yeniden işaret etmek gerekir ki medhaldergi insanlığın ortak iyiliğine hizmet etmeyi amaçladığından her türlü katkıya açıktır.

 

Dr. Bünyamin Demir İktisadi Teşekkül Olarak Hanların Tarihçesi çalışmasıyla Hazine Sandığı’na önemli bir katkıda bulunuyor. Ribati, kervansaray ve hanların tarihsel olarak ortaya çıkışları ve fonksiyonları üzerine önemli bilgiler sunuluyor.

 

Hazine Sandığı’nda yer bulan bir diğer çalışma da Ahmet Kırtekin imzasını taşıyan Ana Hatlarıyla Osmanlı Basın Yaşamı.  Basının ‘batı’ ve ‘doğu’daki gelişim seyri ele alınıyor.

Yeni sayılarda görüşmek üzere…