27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
medhaldergi için medhal

“Yaşatan ve çalıştıran Allah’ın adıyla” başlanmış bir çalışmanın her aşamada bir adım ileri gitmesi ortak hedefimizdir. medhaldergi 4. sayısından itibaren haftalık olarak yayınlanmaya başladı. Kurban bayramına denk gelmesine rağmen, çok şükür yayındayız.
Medhal’de ya Süleyman Karagülle iki yıla yakın bir süredir hukuk ve ekonomi seminerleri veriyor. Anayasa merkezli çalışmanın birinci kısmı tamamlandığında, katılımcılarla bir toplantı düzenlendi. Türkiye’nin ve dünyanın karşı karşıya bulunduğu ekonomik kriz ve bu krizin en açık etkilerinden biri olacak işsizlik gündeme alındı. Toplantı sonucunda yeni dönemde ekonomi ve işsizlik seminerlerinin düzenlenmesine karar verildi. Haftalık olarak yapılan seminerlerin notları Süleyman Karagülle tarafından kaleme alınıyor. Ana metin ve anlatımlar neticesinde katılımcılar tarafından oluşturulan şerhler medhaldergi’de haftalık olarak yayınlanacaktır. Bu hafta ekonominin “Ekonominin temel unsurları ve işleyiş”i konusuna Dr. Bünyamin DEMİR, Abdulkadir ALTINHAN ve Ahmet KIRTEKİN şerhleriyle katılıyorlar.

Uzun yıllardır Dr. Hasan ÖZKET gözetiminde sürdürülmekte olan fıkıh ve tefsir çalışmaları da Medhal bünyesinde düzenli olarak devam etmektedir. Bu çalışmaların bir neticesi olarak bu haftaki sayımızda Ahmet KIRTEKİN’in Kur’an günlüğüne yer veriyoruz. Geçmiş sayılarımızda Dr. Hasan ÖZKET bu konuya bir giriş yapmıştı zaten.

Esas olarak bilginin tasnif edilmesini bir hedef edinmiş bulunan Medhal, başkalarının çalışmalarına sınır çizmekten kaçınır ve herkesin kendi çalışmasını yapması için imkan oluşturmaya çalışır. Bu çerçevede ilmi bir tasnife tabi tutulamasa dahi, fikri, edebi, sanatsal değerine binaen yapılan çalışmaları yayınlamak da medhaldergi için bir zenginlik kaynağı olacaktır. Bireysel çalışmaların ve denemelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Hazine sandığında bu hafta Dr. Hasan ÖZKET Sorunu anlama çözümü yarılamadır denemesiyle bizlerle olacak.

Önceki sayılarımızda yer verdiğimiz evrim dosyası üzerinde Dr. Lütfi HOCAOĞLU çalışmaya devam ediyor. Yeni makale tamamlandığında dergimizde yer vereceğiz.

İki sayımızın bir birine denk olmaması duasıyla…