27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Hz. Muhammed'in Hayatı

Hz. Peygamber Kur’an’da Allah tarafından “en güzel örnek” olarak tanımlanıyor. Kıyamete kadar hidayet kaynağı olarak insanlığa yön gösterecek Kur’an da onun tarafından uygulandı. Dolayısıyla Hz. Peygamber’in hayatı dikkatle incelenmeli.

“Hz. Muhammed’in Hayatı” Martin Lings imzasını taşıyan bir kitap. Hz. Peygamber’in hayatı sade bir dil ve akıcı bir üslupla anlatılıyor. Kısa bölümler halinde kaleme alınmış kitap. Konu bütünlüğü kaybolmadan, kolayca takip edilerek okunuyor bu yüzden.

Hiç şüphesiz Hz. Peygamber’in hayatı birçok farklı açıdan ele alınabilir. Martin Lings kitabında Hz. Peygamber’in hayatını daha çok toplumsal açıdan ele alıyor. Bir toplum lideri olarak nasıl hareket ettiği dikkatle incelenmeye değer. Zira Kur’an sadece bir dua kitabı olmadığı gibi Hz. Peygamber de bir mistik değildir. Vahiyle muhatap olmadan önce de toplum içinde yüksek ahlakı ile tanınmış ve risaletini de mücahede ile geçirmiştir. Ticaret yapan, hicret eden, siyasi anlaşmalar yapan, toplum sözleşmesi imzalayan, ve yeri geldiğinde savaşan Hz. Peygamber’in hayatı bir çok farklı açıdan ele alınabilir. Lings’in kitabında Hz. Peygamber daha çok toplum önderi, siyasi lider kimliği ile ön plana çıkıyor. Hakkındaki olağan üstü durumlar oldukça itidalli bir dille işlenmiş.

Hz. Peygamber’i konu edinen metinlerde ne yazık ki dil ve üslup sorunu sıklıkla yaşanıyor. İslam karşıtı olanların saldırgan dilleri karşısında aşırı derecede övücü, yüceltici bir dil benimseniyor. Zaman zaman Hz. Peygamber’in insan üstü bir varlık olduğu zannını veren bu metinler ne yazık ki öğretici olmaktan çok uzaktalar.

Hz. Peygamber’in hayatını ayı ikiye bölme, bulutun kendisine gölge yapması, çalının selam vermesi gibi mesellerden ziyade toplum içinde nasıl davrandığı ve bir insan ve başkan olarak nasıl davrandığı ile anlatmak daha faydalı olacaktır. Bugün toplumsal ve siyasi sorunlar ile boğuşmaktayız. Eğer Hz. Peygamber sadece namaz kılan, oruç tutan bir bedevi olsaydı bizim için herhangi bir mistikten farkı olmazdı. Oysa Hz. Peygamber Kur’an’ın nasıl anlaşılabileceğine dair eşsiz bir rehberdir. Ve Kur’an da kıyamete kadar insan ve toplum hayatının düzenlenmesi için bir hidayet kaynağıdır.

İslamiyet’in Cuma saflarına ve iftar sofralarına hapsedildiği bugünlerde Kur’an’ın nasıl anlaşılabileceğini yeniden düşünmek gerekiyor. Bunun için de Allah’ın “en güzel örnek” olarak tanımladığı Hz. Peygamber’i ve hayatını her yönüyle yeniden ele almalıyız.

Lings’in kitabı iyi bir başlangıç olabilir.