27 Şubat 2018 Sayı 117 Sayı 117
Kamu, piyasa ve ambar ilişkileri
 

1.Kamu ile ilişkiler: Kamu ile olan ilişkiler kooperatifler aracılığıyla yürür. Kredi, kamu payının tahsili, arsa tahsisi ve genel hizmetin sunulması şeklinde dört temel işlev söz konusudur.

a. Kredi: insanlar çarşıda veya şantiyede çalışırlar. Ürünler ambara, inşaatların senetleri de tapu kaydına konulur. Ambar ve tapu kaydından verilene karşılık bir senet alınır. Kişi elindeki senedi piyasada paraya çevirme imkânına sahiptir. Fakat bunun yerine elindeki senedi kooperatife yatırarak kredi kullanmayı da tercih edebilir. Elindeki senedi kooperatife verdiğinde kendisine nakit, faizsiz kredi verilir. Kişi kredisini ödeyerek senetlerini geri alabilir. Burada zamanın değiştirilmesi söz konusudur.
b. Kamu payının tahsili: ambara konulan bütün ürünlerden peşin olarak belli oranlarda kamu payı alınır. Ortak ambarlardan bu şekilde yararlanılır. Bozulmayan mallar için yalnızca ilk teslimde alınırken bozulan mallar için her yıl alınabilir.
c. Arsa tahsisi: arsaların planları önceden yapılmıştır (ileride bu konuya değinilmesi gerekir). Müteahhit bina yapacağı arsayı seçer, arsa kendisine kredi olarak tahsis edilir.
d. Genel hizmet: kişilere ve işletmelere genel hizmet sağlanır. Nasıl ki bir işletmenin genel hizmet ihtiyaçları varsa kişilerin de aynı ihtiyacı vardır. Örneğin bugün yalnızca işletmelerin muhasebe kayıtları tutulmaktadır. Fakat ilerleyen süreçte kişilerin de muhasebe kayıtlarının tutulması gereklidir.

2. Piyasa ile ilişkiler: piyasa en geniş anlamda alış verişin gerçekleştiği merkezdir.
a. Çarşı: üretim yapmak üzere işletmeler ihtiyaçlarını piyasadan satın alırlar.
b. Şantiye: inşaat yapmak üzere piyasan inşaat malzemesi alırlar.
c. Hane halkı: ihtiyaçlarını karşılamak üzere piyasadan mal senetleri satın alırlar.
d. İş yeri: üretim neticesinde elde edilenlerin senetleri piyasada satılır.
e. Ambar: piyasa ile ambar arasında fiyatlar oluşur, buna göre kar ve zarar meydana gelir.

3. Ambar ile ilişkiler: ambar sistemin merkezinde kalp görevi görmektedir. Kooperatifler aracılığıyla yürütülen ilişkiler de zaman değişimi, piyasa ile yürütülen ilişkilerde mal senetlerinin değişimi söz konusudur. Fakat her iki ilişki ağında da reel mal akışı söz konusu değildir. Mal akışı ambar üzerinden (ortadaki renkli düzlemde) gerçekleşir.
a. İş yeri: üretilenler ambara teslim edilerek karşılığında mal veya tapu senedi alınır.
b. Çarşı: üretimi gerçekleştirmek için ambardan hammadde alınır.
c. Şantiye: inşaat yapmak için stoklardan inşaat malzemesi alınır.
d. Hane halkı: ihtiyaçların karşılanması için ambardan ürün alınır.
Ürünler ambarda toplanır. Ambara teslim aldığı ürünün fiyatlarına müdahil olmaz. Serbest piyasa kuralları işlemeye devam eder. Ürünler başta alınan paya ek bir ücret ve pay talep edilmeksizin özelliklerine göre muhafaza edilir. Nakliye ayrı bir hizmet olmakla beraber ücretsizdir. İşletmeler bu sayede depolama ve nakliye ücretlerinden kurtulmuş olurlar. Ürünler en kısa yoldan çarşı, şantiye ve hane halkına ulaşmış olur. Sistemde genel olarak senetler dolaşır.